przebieg-procesu-wydawniczego-1

Przebieg procesu wydawniczego

Wiele osób zastanawia się jak wydać własną książkę. Boją się, że umowa zawarta z wydawnictwem zawierać może kruczki prawne, które doprowadzą ich do poniesienia strat lub po prostu będą niekorzystne. Wydawnictwa w Polsce formułują „przekazanie praw autorskich”, budzą one grozę wśród wielu, jak nie wśród wszystkich autorów. Obawa nie jest bezpodstawna. Każdy, kto poświęci swój cenny czas na stworzenie czegoś, co może być zwieńczeniem jego życia niechętnie oddaje to komuś innemu. Innymi słowy, możliwa jest utrata kontroli nad swoim dziełem.

Niestety taki zapis jest konieczny ze względu na obowiązujące w naszym kraju prawo. Nie świadczy on od razu o tym, że ktokolwiek będzie miał prawo podpisać się pod naszym dziełem. Świadczy za to o tym, że wydawca uzyskuje prawo do wydania i sprzedaży naszego utworu. On też musi się w jakiś sposób zabezpieczyć. Dobrze, że jest to prawnie uwarunkowane. Bez tego, nie byłoby wiadomo, kto jest faktycznym autorem dzieła. W przeciwnym razie mogłoby dojść do przestępstwa, a za to grożą niemałe kary – nawet pięć lat więzienia. Warto dodać, że ta ustawa dzieli prawa na majątkowe i osobiste. Umową między wydawnictwem a autorem objęte są tylko prawa majątkowe. Autor podpisując umowę nie zrzeka się do praw honorarium ze sprzedaży książek, więc nie ma o co się tak naprawdę
martwić.

ksiazkaWydawanie książek to proces wieloetapowy. Pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić autor jest nawiązanie współpracy z konkretnym wydawnictwem oraz ustalenie takich kwestii jak format, nakład, itp. Następstwem jest podpisanie umowy, po podpisaniu której musi przesłać pliki książki do wydawnictwa. Tutaj właściwie wkład autora dobiega końca. Praca jest sprawdzana pod kątem literackim – działania te można określić jako przygotowanie do druku. Gotowe książki trafiają prosto do drukarni, z których trafią na półki księgarni. Czasami autorzy decydują się na e-book swojej książki. Wydawnictwa również oferują taką usługę. Debiutanci często wybierają taką drogę wydania swojego dzieła. Wiadomo, że znani pisarze mają trochę lepiej, współpraca z wydawnictwami odbywa się na szczególnych warunkach.